Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

nanyaa
Facet powinien mieć obrączkę 2 rozmiary za małą, niech mu się wpija w palec, niech czuje, że ma żonę
Reposted fromsziiiz sziiiz vianezavisan nezavisan
nanyaa
0238 34e2 500
nanyaa
XXI wiek jest prosty. Nie ma miłości jest tylko seks. Nie ma żadnych związków są tylko nadzieje.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viapassionative passionative
nanyaa
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
nanyaa
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viabomdia bomdia

May 25 2015

nanyaa
Samotność mnie pustoszy, towarzystwo mnie męczy.
— Fernando Pessoa, Księga Niepokoju
Reposted fromtwice twice viahellsinki hellsinki
nanyaa
nanyaa
9306 9bc6 500
niektórym na pewno.
Reposted fromhellsinki hellsinki
nanyaa
“Jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.”
— J. Piekara
Reposted frombeatkazz beatkazz viahellsinki hellsinki
nanyaa
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viabomdia bomdia

April 06 2015

nanyaa
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viabomdia bomdia

February 14 2015

nanyaa
1756 3304
Reposted frommemysoupandi memysoupandi
nanyaa
5455 d57c
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaKacSousse KacSousse
nanyaa
6281 f754
Reposted fromkanashimi kanashimi viadziamaf dziamaf
nanyaa
Reposted fromvolldost volldost viadziamaf dziamaf
nanyaa
7977 33f7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasilvermoon silvermoon

February 13 2015

nanyaa
5281 9215
Reposted fromsilvermoon silvermoon viabomdia bomdia

February 06 2015

nanyaa
Jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.
— Jacek Piekara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaslodkoslone slodkoslone
nanyaa
7807 3d65 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaariadna ariadna

February 05 2015

nanyaa
7032 b49f 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viabomdia bomdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl